ANBI Vereniging

Zowel de Stichting als de Vereniging zijn een ANBI:
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Door het schenken (ANBI) steunt u de Wissink's Möl !

Voor meer informatie zie: http://tinyurl.com/gwf6nj8

 

ANBI-gegevens Vereniging Wissink's Möl

Algemene gegevens

Naam instelling:                                    Vereniging Wissink's Möl
Adres:                                                     Helmerstraat 401
Postcode:                                              7546 PD
Plaats:                                                    Usselo
Website:                                                 www.wissinksmolen.nl
e-mail:                                                   wissinksmolen@hotmail.com
KvK:                                                        40074617
ANBI / RSIN:                                          816410446

Doel instelling

De vereniging heeft als doel om steun te verlenen aan de stichting Wissink's Möl te
Usselo, zodat zij de molen op Erve Wissink in stand kunnen houden.

Bestuurssamenstelling:  
 

dhr. M. Wijnen, voorzitter a.i.
dhr. H.J.H. Tabor, penningmeester
dhr. J.H.A. Jansen, secretaris
dhr. H.B. Ledeboer, lid
dhr. M. Kromhout van der Meer, lidBeloningsbeleid instelling

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Vereniging Wissinks Möl.
Geen van de bestuursleden en vrijwilligers ontvangt een vergoeding of vacatiegeld
voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.

Beleidsplan

De Vereniging zamelt geld in ter ondersteuning van de Stichting Wissink's Möl door middel
van het werven van donateurs. Dit doet de vereniging door:
Zorgen voor naamsbekendheid van de molen en het trekken van bezoekers naar de molen.

-  Het organiseren van activiteiten voor publiek rondom de molen
-  Het ontvangen van individuen en groepen voor educatie over de cultuurhistorische waarde en werking van de
    molen
-  Onderhoud van het perceel
-  Werven en betrekken van vrijwilligers om deze taken uit te voeren

Werkzaamheden

-  Het beheren van financiën en vermogen
-  Het besluiten over aanvragen voor financiële ondersteuning van Stichting Wissink's Möl
-  Ontvangen van bezoekers
-  Het geven van rondleidingen en uitleg
-  Het organiseren van speciale themadagen, zoals monumentendag en molendag
-  Het onderhoud van het perceel (groenonderhoud, reparaties)
-  Het vertegenwoordigen van de vereniging bij regionale evenementen
-  Het vormgeven van PR-activiteiten, zoals website, foldermateriaal, communicatie met media

Financieel verslag

Financiën worden beheerd door de penningmeester. Middelen worden besteed aan
bovengenoemde activiteiten en aan ondersteuning van de Stichting Wissink's Möl.
Het vermogen van de vereniging staat op een spaarrekening.


Financieel overzicht: gallery/Financieel Overzicht 2023 ANBI Vereniging Wissink's Molen.pdf